KRNAP - obecný popis území

Krkonošský národní park (KRNAP) se rozprostírá v severovýchodní části Čech při hranici s Polskem. Jeho větší část na území okresů Trutnov a Semily.

Území KRNAP má celkovou rozlohu 548 km2 a je orientováno ve směru od SZ k JV.
Většina území národního parku spadá do geomorfologického celku Krkonoše a část ochranného pásma patří již do celku Krkonošské podhůří. Oba horopisné celky náleží do Krkonošsko-jesenické soustavy v rámci České vysočiny.
Hranice KRNAP je vymezena jednak hranicí s Polskem, Novosvětské sedlo, Hvězda, Jablonec nad Jizerou, Jizera po Arnoštov, Jizerka po Hrabačov, Vrchlabí, Rudník, Mladé Buky, Kalná Voda, Babí, Žacléř. Na východě bezprostředně sousedí s Broumovskou vrchovinou, na severozápadě s Jizerskými horami, na polské straně pak s Kotlinou Jeleniogórskou a Rudawami Janowickiemi.

Zcela mimořádná přírodovědecká hodnota Krkonoš úzce souvisí především s jejich zeměpisnou polohou. Jsou křižovatkou, přes kterou se stěhovaly a stále stěhují rostlinné a živočišné druhy ponejvíce ve směru poledníků.

Zavítejte do Krkonoš na dovolenou a objevte tuto úchvatnou přírodu.

 

Vodstvo v Krkonoších

V turistické lokalitě Krkonoš pramení největší česká řeka Labe, která bezprostředně odvodňuje jen asi třetinu české části pohoří. Přímo v Krkonoších se stéká s přítoky Bílé Labe a Dolského potoka. Mezi další přítoky patří dále menší krkonošské říčky, Malé Labe a Čistá. Východní třetinu pohoří odvodňuje Úpa, mezi její nejvýznačnější přítoky patří Zelený potok, Malá Úpa a Lysečinský potok. Vody ze západní třetiny pohoří tečou do Jizery, z jejich přítoků je v Krkonoších nejvýznamnější Mumlava, Rokytnický a Vejpálický potok a krkonošská Jizera.
Na krkonošských tocích se nalézají početné a pro turisty v Krkonoších na návštěvě velmi zajímavé vodopády, z nichž málokterý skutečně padá svisle – většina z nich spadá kaskádovitě nebo dokonce stéká po skále. Naplánujte si rodinný výlet do Krkonoš, využijte jednu z mnoha turistických tras Krkonošemi a zavítejte na své letní dovolené v Krkonoších k osvěžujícím vodopádům.

Mezi nejvyšší vodopády v Krkonoších řadíme zejména:

Pančavský vodopád (140 m vysoký),
Horní Úpský vodopád (120 m),
Labský vodopád (45 m),
Pudlavský vodopád (90 m),
Dvorský potok (asi 40 m);

 

Další přírodní zajímavostí Krkonoš jsou jezera přirozeného původu. Nacházejí se zde pouze dvě a jsou to jezera ledovcového původu Wielki a Maly Staw na polské straně pohoří. Tipů na výlet Krkonošemi je zkrátka celá řada. Pokud chcete strávit váš rodinný pobyt v Krkonoších aktivně, je pro vás připraveno několik naučných stezek Krkonošemi, ale i sportovní a kulturní lákadla turistického regionu Krkonoš.

Líbí se vám článek? Pošlete ho svým přátelům:  Add to Facebook Tweet This Add to Delicious Submit to Digg Stumble This